Call us

051-36678215

Saturday to Thursday

8:00 - 17:00

Email

fardan.machine.shargh@gmail.com

کولر Cooler

- جهت ماندگاري و یکنواختى بیشتر، در فرآیند خنک شدن پلت از این سیستم استفاده می گردد. - در ابعاد مختلف تا ظرفیت ۳۰ تن در ساعت بازدهى دارد. - این دستگاه داراي تکنولوژي روز بوده و به عنوان یک تجهیز موثر اعلام می گردد. - در دو طرف کولر دو قسمت شیشه اي براي بررسی روند کارطراحی شده است. - داراي حسگر سطح سنج پره اي یا خازنی براي نشان دادن ارتفاع مواد می باشد. - داراي دو طبقه مجزا با سیستم تخلیه در هر طبقه که به صورت پنوماتیک می باشد. - داراي بازدهی بالا، ظاهرى زیبا و با استحکام می باشد.

سرد کردن و خشک کردن پلت ها

جهت ماندگاری بالا

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider