Call us

051-36678215

Saturday to Thursday

8:00 - 17:00

Email

fardan.machine.shargh@gmail.com

میکسر پدالی Paddle Mixer

در طراحى این نوع میکسر فاکتور هاى گوناگون همچون اشغال حداقل فضا ، درصد بالاى همگن سازى ، نیاز به حداقل زمان جهت همگن سازى ، انعطاف پذیرى بالا ، مصرف حداقل انرژى ، نصب آسان و حداقل زمان تخلیه و بارگیرى مد نظر قرار گرفته است. قابلیت ها: -درب خروجى بزرگ -داراى دریچه جهت مشاهده داخل -فاصله بین پدال و جداره داخلى دستگاه بسیار کم مى باشد. -ورود مواد از یک طرف ولى خروج از کف دستگاه به طور کامل -هر نوع مواد اولیه را به طور بسیار حساس و سریع مخلوط مى نماید. -ظرفیت: ۲۵۰ کیلوگرم الى ۳۰۰۰ کیلوگرم -زمان مخلوط کردن: ۵/ ۱ الى ۲ دقیقه -ضریب همگن : ۹۵%

میکس موارد

با بشترین ضریب همگن سازی

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider