سازه

در انتخاب یک سیستم مناسب اتصال جهت انتقال بار، علاوه بر نگرش سازه ای، به قابل اجرا بودن آن نیز باید توجه کرد. انواع سیستمهای اتصال – پرچ، پیچ، جوش و اتصالات خاص – زمانی مناسب می باشد که از مطابقت آن با عملکرد سازه ای، تکنولوژی اتصال و اقتصاد آن اطمینان حاصل شود.

 - ساخت و نصب سازه

 - ساخت نردبان‌هاي فلزي

 - ساخت نرده‌هاي فلزي

 - شات بلاست اوليه و نهايي

 - رنگ آميزي

 - انجام كليه خدمات طراحي و مهندسي سازه

 - ساخت كامل انواع اسكلت فلزي سنگين

 - ساخت انواع تجهيزات مكانيكي و فرآيندي

 - ساخت انواع قطعات خاص فلزي

 - مونتاژ كامل قطعات فلزي