Call us

051-36678215

Saturday to Thursday

8:00 - 17:00

Email

fardan.machine.shargh@gmail.com

دیگ بخار Steam Boiler

دیگ بخار ابزارى است به صورت یک مخزن که در آن آب یا سایر سیالات مانند روغن و... تبدیل به بخار شده و به بیرون منتقل مى شوند، البته عبارت معادل انگلیسى دیگ بخار را st eam pot نیز مى گویند. بخار خارج شده از دیگ بخار ممکن است در مصارف مختلفى مانند گرمایش و تولید برق در توربین هاى بخار به کار رود. استفاده از دیگ بخار در صنایع مختلف رایج است و کاربردهاى بسیار زیاد دیگرى نیز دارد. در دیگ بخار آب پس از خالص سازى و اکسیژن زدایى، توسط پمپ به داخل بویلر هدایت مى شود و با حرارتى که توسط مشعل به آب داده مى شود به بخار تبدیل خواهد شد.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider